Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) (Fransızca: Le Conseil économique et social des Nations unies; CÉSNU) Birleşmiş Milletler’in ana organlarından biridir. 14 BM ajansı, işlevsel komisyon ve beş bölgesel komisyonun, ekonomik, sosyal ve ilgili çalışmaların koordinesinden sorumlu konseydir. 54 üyesi bulunmaktadır. 1998 yılından bu yana, aynı zamanda Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) kilit komiteleri, maliye bakanları ile bir toplantı yapar. ECOSOC, Birleşmiş Milletler üye ülkeler sistemine göre ele alınan politika önerileri formüle etmekte ve uluslararası ekonomik ve sosyal konuları tartışmakta merkezi bir forum olarak hizmet vermektedir. Sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler çalışmalarına katılmak için bu konseyden statü alır.