JCI KISALTMA VE TANIMLARI

JCI (Junior Chambers International – Uluslararası Genç Ticaret Odaları) Türkiye’de “Genç Liderler ve Girişimciler Derneği” adı altında faaliyet göstermektedir. 

NOM: (National Organisation of Members) Üyelerin Ulusal Organizasyonu

LOM: (Local Organisation of Members) Üyelerin Yerel Organizasyonu

VP: (Vice President) (Yerel / Ulusal) Başkan Yardımcısı (NOM VP – LOM VP)

IPP: (Immediate Past President) Geçmiş Dönem Başkanı. Mevcut Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir. Kurumsallaşma, bilgi ve tecrübe aktarımı ile projelerin devamlılığı konusunda destek olur. Oy kullanamaz.

EVP: (Executive Vice President) Baş Başkan Yardımcısı.

GLC: (General Legal Counselor) Genel Hukuk Danışmanı, Şubesinde, hukuki konularda ve tüzük hakkında görüşlerine başvurulan kişi.

DİREKTÖR: Bir projenin liderliğini ve organizasyonunu yürüten kişi ya da belli bir konuda bir YK üyesine yardımcı olan çalışmayı yapan grubun lideri.

SENATÖR: JCI organizasyona belirli katkıları olmus,subesine degerler kazandırmıs Jaycee’lerin yaptıkları hizmetlerinden dolayı öncelikle bulundugu LOM üyelerinin önerisi, LOM ve NOM baskanlarının onayı ve JCI’ın onayı ile verilen paye dir. Senatörler ömür boyu kendilerini öneren şubenin doğal üyesi olurlar

Twinning: İkiz Şube Antlaşmaları

JCI izmir’in JCI Bergen (Norveç,) JCI Münih (Almanya), JCI Pays Niçois (Nice – Fransa) ve JCI Maastricht (Hollanda) ile ikiz şube antlaşmaları bulunmakta ve birikte organizasyonlar düzenleyebilmektedirler.

 TOYP AWARD: (Ten Outstanding Young Persons) Türkiye’nin ve Dünyanın “En başarılı On Genci ödülü”Değişik etki alanlarında 10 dalda başarıya ulaşan 18 – 40 yaş arası ulusal ve dünya çapında ödüllendirilmesi

 CYEA: ( Creative Young Entrepreneur Award ) “Yaratıcı genç Girişimci Ödülü”. JCI’ın faaliyette olduğu ülkelerin ulusal şubeleri tarafından düzenlenen ve 2005 yılından bu yana genç girişimcilerin yaratıcılıktaki rollerini ve başarılarını onurlandırma ve kutlama imkanını veren uluslararası bir ödüldür. www.cyeaturkey.org

ULUSAL ORGANİZASYONLAR

Liderler Zirvesi: 2017 yılında ilki gerçekleştirilecek olan JCI Türkiye buluşmasıyla ilgili olarak detaylar en kısa zamanda eklenecektir.

Türkiye Genel Kurulu: Tüm ulusal JCI üye ve delegelerinin bir araya gelerek Türkiye Yönetim Kurulu’nu seçtiği, önemli “Genel Kurul Kararları”nın alındığı, eğitimlerin, proje ödül törenlerinin düzenlendiği “resmi” ulusal organizasyon. Her yıl eylül sonu / ekim başında düzenlenen ve 2-3 gün süren bir organizasyondur.

JCI Türkiye Stratejik Planlama Toplantısı: JCI’ın Türkiye’deki geleceğine yön vermek amacıyla yapılan bu toplantılarda biraraya gelen JCI Türkiye üye ve aday üyeleri grup çalışmaları ile beyin fırtınası yapmaktadırlar. 4 saat süren çalıştay sonucu, gelecek dönem başkanına da bir yön gösterme mahiyetindedir.

                                                                                                        JCI EĞİTİMLERİ

PRESENTER: JCI üyelerinin sunum becerelerini geliştirmeye yönelik eğitim.

TRAINER: JCI eğitimcilerinin eğitim verme becerilerini geliştirmeye yönelik “Eğitimcinin eğitimi”. Yetişkinlere eğitim verme teknik ve becerilerinin verildiği, yetişkinlerin öğrenme teknikleri üzerine gerçekleştirilen biir eğitim.

CLT: (Certified Local Trainer) Presenter ve Trainer eğitimlerini tamamlamış kendi şubesinde eğitim vermeye hak akzanmış kişi

CNT: (Certified National Trainer) Belli saat limitinde eğitim verme şartını yerine getirmiş ve designer eğitimini tamamlamış eğitimcilerin ünvanı.

JCI Achieve: STK ve Kâr Amacı Gütmeyen Organizasyonların Etkin Yönetimi eğitimi. Tartışmalara ve “Case Study”’lere dayanan, yerel organizasyonun kimlik ve amacını, şube demografik özellik ve karakteistik yapısını anlamaya, JCI misyonunu gerçekleştirirken nasıl cazip bir şube haline gelerek yeni üyeler kazanabileceğimizi anlamaya yönelik tam gün süren bir eğitim.

JCI Designer: CLT (Certified Local Trainer) seviyesine ulaşmış ve 25 saatlik eğitimlerini tamamlamış, yeni bir eğitim dizayn etmenin inceliklerini öğrenmek isteyenlerin katılabildiği ve 3 gün süren bir eğitim.

JCI Admin: (Şube Yönetimi Eğitimi): Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve herhangi bir STK’da lider, başkan olma arzusunda olanlara yönelik, şube yapısı, yönetimi, planlama, toplantı yönetimi, toplumsal aktiviteler ile dernek misyonunun gerçekleşmesinin sağlanması üzerine odaklanan tam günlük bir eğitim.

JCI Lead: Liderlik Gücünü Geliştirme Süreci. Dünyanın önde gelen kuruluşları tarafından da kullanılan en güncel liderlik metodolojileri ve tekniklerini kullanarak şube ve ulusal başkanların liderliik potonsiyellerini geliştirmeye yönelik liderlik teknikleri eğitimi.

JCI TEE: JCI Türkiye Eğitim Enstitüsü

Münazara Yarışması: 3’er kişilik takımlar halinde, belli konu başlıkları ve sürede, juri’yi ikna etmek üzere tezlerini savunan ve karşı takım tezini çürütmeye çalışarak, üyelerin iletişim, münazara ve ikna yeteneklerini geliştirmeye yönelik bir yarışma.

BBPC :(Best Business Plan Competition) – En İyi İş Planı Yarışması – Gençlerin iş girişimlerinin tanınması ve girişimciliğin bir seçenek olarak teşvik edilmesi.

 

Dört Bölge Konferansı (Avrupa – Asya/Pasifik – Afrika – Amerika Konferanları): JCI Dünyada 4 bölgeye ayrılmıştır. Türkiye Avrupa Bölgesi’nde yer almaktadır.Her bölgenin üye ülkeri yılda bir kez, fikir alışverişinde bulunmak, network oluşturmak, lokal organizasyonlarının etkinliklerini arttırmayı öğrenmek, uluslar arası eğitimler almak ve ödül organizasyonlarında yarışmak için biraraya gelmektedirler.

EC: (European Conference) Avrupa Konferansı:  JCI Türkiye ve şubelerinin bağlı bulundukları bölge itibari ile yukarıdaki hedef ve amaçlarla her yıl bir ülkede biraraya gelerek katıldıkları ve “Bölge Başkanı ve Yönetim Kurul”nu seçtikleri uluslararası bir organizasyon.

WC: (World Congress) Dünya Kongresi: Dünyadaki tüm JCI ülke ve şubelerinin katıldıkları yılda bir kez, fikir alışverişinde bulunmak, network oluşturmak, lokal organizasyonlarının etkinliklerini arttırmayı öğrenmek, uluslar arası eğitimler almak, ödül organizasyonlarında yarışmak ve “Dünya Başkanı ile Yönetim Kurulu”nu seçmek için biraraya geldikleri en büyük JCI uluslararası organizasyonu.

Uluslararası Liderlik Akademileri: Her yıl 3 farklı kıtada Liderlik Akademisi düzenlenir. Avrupa ve Amerika’da bölge yönetimleri tarafından bölgesel ihtayaca vevap vermek amacı ile, Japonya’da ise dünyadaki tüm JCI üyelerinin katılımı amacıyla Dünya Akademisi olarak düzenlenir Genellikle şube ve ulusal başkanlık hedefi olan üyelerin katıldığı, 1 hafta süren, içinde; eğitimler, sunumlar, workshop’lar konuk konuşmacılar, liderlik oyunlarını barındıran , farklı kültürlerden liderlerin katıldığı, global bakış açısı kazandırma ve çözümler buluma becerilerini geliştirmeye yönelik ileri liderlik geliştirme eğitimi.
BM – JCI Liderlik Zirvesi (JCI Global Partnership Summit): JCI üyelerinin Uluslararası STK, iş ve siyaset liderleri ile biraraya geldiği, günümüzün kritik global sorunlarına, bu aktörlerin işbirliği ile BM’lerin Milenyum Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çözümler ürereterek “Sürdürülebilir Değişim” yaratmaya çalıştıkları ve 1 hafta süren paltform.

Know How Transfer: Bir JCI üyesinin bir Avrupa Birliği Parlemanteri ile 2 tam gün boyunca, AB’nin nasıl işlediğini, komisyonların nasıl yürütüldüğünü, o anki gündeminin ne olduğunu, nasıl ele alındığını, nasıl lobi yapıldığını öğrenmesi amacı ile resepsiyonlara, toplantılara  ve yemeklere katılarak bire bir yaşayarak öğrendiği ve AB’nin kapısını sadece JCI üyelerine bu kadar sınırsız açtığı uluslararası bir fırsat alanı..

 

Kaynak: http://www.jcizmir.org/